ZÁRUKA

Tovar má záruku, ak je to uvedené v záručnom liste alebo faktúre. Záruka je platná pri dodržaní pokynov uvedených v záručnom liste a po predložení faktúry. Na výrobky z internetového obchodu sa vzťahujú záručné podmienky v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Formulár na vrátenie produktu v záručnej dobe: bit.ly/Warranty